BirdsLogopedijos objektas yra sutrikusios kalbos ir/ar komunikacijos žmogus nuo 0 iki ….. metų.
Kalbos sutrikimas – nukrypimas nuo tam tikroje aplinkoje priimtinos kalbinės normos.
Logopedas – specialistas, tam tikrais specialiais mokymo metodais vaikams ir suaugusiems padedantis pašalinti ar sušvelninti turimus kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos, balso, kalbos ritmo ir/ar tempo, sutrikimus. Taigi logopedas:

 • priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaiko prieškalbinę / kalbos raidą, skaitymo bei rašymo įgūdžius, identifikuoja esamą sutrikimą, sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti;
 • įvertina oralinę motoriką, esant sutrikimui parenka individualius korekcijos būdus jiems įveikti ar sušvelninti;
 • per sensorinę stimuliaciją skatina prieškalbinę raidą;
 • per įvairias žaidybines situacijas skatina vėluojančios kalbos raidą;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
 • lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, moko ilgesnį laiką susikaupti ties kalba, garsais;
 • logopedinių pamokėlių metu formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą – plečia žodyną,
 • formuoja/koreguoja garsus, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti;
 • padeda įveikti ar sušvelninti balso sutrikimus;
 • padeda įveikti ar sušvelninti kalbos ritmo ir tempo sutrikimus (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.);
 • šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams;
 • dirba su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų, specifinį mišrų raidos sutrikimą;
 • padeda įveikti ar sušvelninti kalbos sutrikimus suaugusiems po įvairių organinių galvos smegenų pažeidimų (traumos, insultų ir kt.)
 • konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais, ruošia rekomendacijas į namus;
 • profilaktiškai tiria vaikų prieškalbinę ir kalbos raidą, priešmokyklinukų kalbos sambrandos lygį.
Logopedų komanda

Asta Lipnickienė

Jau daug metų dirbu logopede sveikatos apsaugos ir ugdymo įstaigose. Turiu ilgametę patirtį  su įvairaus amžiaus vaikais ir suaugusiais  koreguojant  kalbėjimo ir  kalbos  sutrikimus.

Toliau

Edita Sirvydaitė

Daug metų dirbu sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigose logopede. Darbo veikla apima suaugusiųjų ir vaikų kalbos, komunikacijos,

Toliau

Jelena Guskova

1997 m. įgijau logopedo- specialiojo pedagogo specialybę. Teikiu paslaugas vaikams ir suaugusiesiems lietuvių bei rusų kalbomis. Dirbau bendrojo

Toliau

Ona Guogienė

Ona Guogienė – specialioji pedagogė – logopedė. Esu baigusi:

• VU specialiųjų profesinių studijų edukologijos studijų

Toliau

Renata Žaliaduonienė

Jaučiu didelį džiaugsmą dirbdama su kūdikėliais, „nekalbiukais“ bei kitokių bėdelių turinčiais ikimokyklinio amžiaus vaikais. Kiekvienas vaikas unikalus ir įdomus. Kiekviename jų matau viziją – laisvai komunikuojantis, aiškiai tariantis, nuosekliai savo mintis dėstantis pašnekovas.

Vitalija Ladukienė

Logopedė metodininkė Vitalija Ladukienė. Daugiau kaip 20 metų dirba su vaikais, turinčiais kalbos raidos sutrikimų.