Ona Guogienė – specialioji pedagogė – logopedė. Esu baigusi:

• VU specialiųjų profesinių studijų edukologijos studijų krypties specialiosios pedagogikos programą, pagal kurią suteikta specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

• ŠU Edukologijos bakalauras, specialioji pedagogika, šaka – logopedija.
Turiu ilgametę darbo patirtį su vaikais ir jaunuoliais turinčiais intelekto, emocijų ir elgesio, kompleksinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, autizmo spektro sutrikimų, garsų tarimo, kalbos, komunikacijos sutrikimų, skaitymo ir rašymo problemų. Taip pat dirbu su suaugusiais, patyrusiais galvos smegenų traumą, insultą ir praradusiais gebėjimą kalbėti. Nuolat keliu kvalifikaciją seminaruose, kursuose. Esu Lietuvos logopedų sąjungos narė. Manau, kad tik sistemingas ir nuoseklus darbas padeda įveikti kalbos sutrikimus.

Mieli tėveliai, nepamirškite, kad sistemingas darbas drauge su Jumis padeda Jūsų vaikučiams greičiau įveikti visas nesėkmes.